Vlada FBiH Međunarodnom aerodromu Tuzla odborila 2,93 miliona KM

Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici u Mostaru usvojila nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava transfera javnim preduzećima za unapređenje začnog prometa Federacije BiH, utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Kroz tekući transfer je JP Aerodrom Tuzla određen iznos od 430.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za troškove sirovina i materijala, sitnoga inventara i HTZ opreme, troškove energenata, osiguranja i korištenja sustava za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika i prtljage, te za naknade za odobravanje programa sigurnosti i naknade za provođenje stručnoga nadzora aerodromskih operatera, kao i za troškove tekućeg održavanja objekata i opreme, troškove stručnog osposobljavanja zaposlenih, troškovi PTT komunikacija i komunalnih usluga, troškove plaća, doprinosa i naknada uposlenika i troškovi osiguranja medicinskoga servisa.
Istom aerodromu je, kroz kapitalni transfer, odobreno 2.500.000 KM. Sredstva su namijenjena za izgradnju objekta – atrijum s poslovnim prostorijama parkingom i vanjskim uređenjem, nabavku namještaja i opreme za uređenje enterijera putničkoga terminala, uredskoga namještaja, stolica za javni prostor i šalteri, radove na pripremi, frezanju i asfaltiranju dijela oštećenih površina na PSS-i, nabavku FIDS sustava, putničke stepenice, mješoviti građevinski stroj utovarivač-rovokopač, izgradnju objekta i nadstrešnice za vozila i opremu, te ostalu aerodromsku opremu.

Usvojen je i program utroška sredstava kapitalnog transfera kojim je JP Aerodrom Bihać odobreno 2.500.000 KM. Ova sredstva bit će utrošena za izgradnju kompleksa aerodroma u Bihaću (aerodromske zgrade, poletno-sletne staze i infrastruktura). Usvojen je program utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim poduzećima – Unaprjeđenje zračnog prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar“ utvrđenih u Proračunu FBiH za 2018. godinu u iznosu od 430.000 KM. Ovom aerodromu odobren je I kapitalni transfer u iznosu od 2,5 miliona maraka za izradu projektne dokumentacije za proširenje zgrade I unapređenje infrastrukture.