28. godišnjica od rudarske nesreće u kojoj je živote izgubilo 180 rudara najmlađe smjene Rudnika Kreka

Uz prisustvo porodica stradalih, te brojnih delagacija, predstavnika rudnika, gradske i kantonalne vlasti danas je obilježena 28. godišnjica od kolektivne rudarske nesreće u kojoj je živote izgubilo 180 rudara. Bila je to najmlađa smjena Rudnika Kreka u jami Dobrnja–Jug, a prosječna starost nastradalih iznosila je 27 godina.

Nakon nesreće osnovan je ”Fond 26. avgust” koji je imao zadatak da zbrine porodice, prvenstveno djecu poginulih rudara.

Tačan uzrok nesreće u jami Dobrnja – Jug Rudnika Kreka  još uvijek nije utvrđen, ali su neka ispitivanja pokazala da je najvjerovatnije do nesreće došlo zbog eksplozije ugljene prašine. Jama u kojoj se eksplozija dogodila poslije toga više nije aktivirana.

U rudarskim nesrećama u BiH do sada je poginulo oko 600 rudara, a njihova stradanja često su se dovodila u vezu sa lošim uslovima rada, te starom i dotrajalom mehanizacijom.

(RTV SLON)