Bosna i Hercegovina dobija 100 novih graničnih policajaca

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 28. augusta bit će održana promocija IX. generacije polaznika temeljne policijske obuke I. nivoa, te će u čin ‘policajac’ biti promovisano stotinu kadeta koje je, nakon konkursa i selekcije, na obuku u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova poslala Granična policija BiH.

Svečanost će biti održana u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, u kasarni “S. B. Kraljević” u Rodoču (preko puta Mostarskog sajma), u 11 sati.