Dvije ulice u Srebreniku sutra bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom
energijom dana 29.08.2018. godine (srijeda) na području Općine Srebrenik u ulicama: 1. Marta i 211.
Oslobodilačke brigade u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.