Javni dug Bosne i Hercegovine 11,3 milijarde KM

U ukupnom stanju zaduženosti Federacija BiH (FBiH) učestvuje sa 5.935.420.000 KM ili 52,28 posto, Republika Srpska sa 5.303.690.000 KM ili 46,71 posto, Brčko distrikt sa 40.280.000 KM ili 0,36 posto, a institucije BiH sa 74.230.000 KM ili 0,65 posto, precizira su u informaciji o javnoj zaduženosti BiH na dan 31. decembar 2017. godine.

U odnosu na 2016. godinu, ukupni javni dug je manji za 744.590.000 KM ili 6,15 posto, spoljni dug je manji za 695.600.000 KM ili 8,14 posto, a unutrašnji za 48.990.000 KM ili 1,38 posto.