Kantonalna uprava CZ TK –Vatrogasci imali pune ruke posla

Vatrogasne jedinice na području TK u protekla 24 sata, osim nekoliko tehničkih, imale su i tri intervencije na gašenju požara i to: Općina Banovići, VJ Banovići imala je jednu intervenciju na gašenju požara,  vikendica u naselju Tulovići kojom prilikom je pričinjena manja materijalna šteta. Općina Kalesija: VJ Kalesija imala je jednu intervenciju na gašenju požara, divlja deponija smeća u naselju Memići. Općina Živinice: VJ Živinice imala je jednu intervenciju na gašenju požara,  sijeno u naselju Bašigovci. Požari su lokalizovani i ugašeni.

Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,39 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 3 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 5,0 m3/s.

Kvalitet zraka:

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 29.08.2018 godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Živinice, mobilna: Kalesija, dok je na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac odgovarao  kvalitetu čistog zraka.    

 

NUS

„A“ tim za uklanjanje NUS-a  angažovan je u sklopu operacije na vađenju NUS-a iz jezera (kop) Šićki Brod.

„B“ tim za deminiranje FUCZ Tuzla nastavio je radove na deminiranju terena na zadatku „Pribitkovići“ III na području općine Banovići. Nastavljen je proces deminiranja na zadatku „Njivice-Stupari“ na području općine Kladanj. Rizična površina predviđena za deminiranje iznosi 1.949,00m2 . Radove izvodi tim FUCZ-e Žepče „B“