Nastavak projekta digitalizacije: pokrivanje preostalih 20% teritorije BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju Projekta sekundarne emisijske mreže digitalnog zemaljskog emitiranja – DVB – T2 – treća faza, čime se stvaraju pretpostavke za završetak Projekta digitalizacije u Bosni i Hercegovini. Time se stvaraju pretpostavke za završetak projekta digitalizacije u BiH.

Riječ je o nastavku Projekta digitalizacije mikrovalnih linkova javnih radio-televizijskih servisa u Bosni Hercegovini i Projekta primarne emisione mreže, kojim će se pokriti preostali nepokriveni dio (oko 20%) teritorije BiH digitalnim zemaljskim signalom.