Njemačka podržava Bosnu i Hercegovinu sa 190.000 eura

Dana, 10.08.2018. godine Christian Sedat, otpravnik poslova Ambasade Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini i Alexander Maier, projekt menadžer organizacije „The HALO Trust“ u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor o dodjeli sredstava.  Savezna Republika Njemačka će u 2018. godini na raspolaganje staviti sredstva u visini od 190.000 eura za stopostotni popis zaliha u skladištima vojnog oružja, za njihovo označavanje i registraciju. Tokom projekta se Oružane snage Bosne i Hercegovine obučavaju za obilježavanje i registraciju oružja. Cijeli proces prati EUFOR. Projekat se planira na period 2017. – 2019. godine. U sklopu Master plana za ovu zemlju koji se odnosi na municiju, naoružanje i eksplozivne materije, timovi će obavljati označavanje i registraciju lakog i malokalibarskog naoružanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Za to obično putuju sa mašinama za markiranje na lokacije Oružanih snaga i obilježeno oružje odmah unose u bazu podataka. Projekat “Obilježavanje oružja” već je finansiran u novembru 2017. godine njemačkim sredstvima u visini od oko 150.000 eura. Tim sredstvima je  omogućeno, između ostalog, osnivanje kancelarije, provođenje specijalne obuke u oblasti označavanja i registracije, vođenje knjigovodstva o oružju kao i nabavka dvije prve mašine za obilježavanje. Projekat će pored „The HALO Trust“ naučno propratiti partnerska organizacija iz Ženeve „Small Arms Survey“. To je u skladu sa ciljevima Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke za kontrolu konvencionalnog naoružanja. Kroz ovaj projekat se uspostavlja održivi i sveobuhvatan sistem upravljanja naoružanjem u Oružanim snagama, koji podržava Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, kako bi  ispunili obaveze prema Strategiji za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja za period 2016. – 2020. Ovaj kompletan popis inventara predstavlja prekretnicu u oblasti Master plana i vodi Bosnu i Hercegovinu odlučujući korak dalje u ispunjavanju međunarodnih smjernica.