Organizacioni odbor utvrdio program ovogodišnjeg OGUS-a

Sjednicom Organizacionog odbora, na kojoj je usvojen Program ovogodišnjeg “Otvorneog grada umjetnosti” u Srebreniku privedene su završetku pripreme za početak ove tradicionalne kulturne manifestacije. Prema riječima općinskog načelnika Nihada Omerovića, predsjednika Organizacionog odbora, manifestacija će se održati od 18. do 26. avgusta, a obilovat će raznovsnim kulturnim sadržajima.

Ova tradicionalna manifestacija usko je povezana sa srednjovjekovnom tvrđavom u Gornjem Srebreniku. Stari grad Srebrenik prvi put se spominje u pisanim dokumnetima 15. februara 1333. godine u Povelji – ugovoru bosanskog bana Stjepana II Kotromanića s  Dubrovačkom  republikom. Pored toga, Srebrneik je igrao vrlo zapaženu ulogu u cijeloj srednjovjekovnoj bosanskoj historiji.. Posebnu važnost imao je od 1465 do 1520 kada je bio središnji grad Srebreničke banovine, po čemu je banovina dobila i svoje ime. Stari grad je uzdignut na padinama planine Majevice u neposrednoj blizini magistralnog puta Županja-Sarajevo. Zahvaljujući OGUS u Srebrenik je otvorena pozornica za sve lijepe ljudske vještine od likovnih umjetnosti, preko živopisnih narodnih rukotvorina, recitala, muzike, glume i zajendištva svih umjetnosti. Pri Centru za kulturu i informisanje nalazi se i Galerija OGUS-a sa stalnom posatvkom slika, grafika i crteža umjetnika koji su boravili u ovoj koloniji. Ove godine u koloniji učestvuje 13 likovnih umjentika iz zemalja regiona i Njemačke koji će fundus glaerije OGUS-a obogatiti s 20 do 25 slika. Na ovaj način učesnici kolonije postaju ambasadori svojih zemalja te promoviraju kulturu I prirodnu baštinu Srebrenika i okoline. Pokrivitelj OGUS-a je općina Srebrenik, a tehnički organizator svih sadržaja JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik.