OŠ “Rapatnica” Srebrenik dodijeljeno 5.500 KM za sanaciju mokrih čvorova

Vlada TK je danas donijela Odluku o izmjenama i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom izmjenom odobreno je dodatnih 5.500,00 KM JU OŠ „Rapatnica” Srebrenik kako bi završili započete radove i nesmetano započeli školsku godinu. Naime, ranije dodijeljenih 20.000,00 KM pokazala su se nedovoljnim za potpunu rekonstrukciju mokrih čvorova u prizemlju i prvom spratu škole.

Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila 3.000,00 KM JU Centar za kulturu i informisanje Srebrenik za troškove organizovanja Međunarodne kulturne manifestacije „Otvoreni grad umjetnosti” koja je održana od 18 do 26. Avgusta 2018. godine. Također, Vlada je odobrila i 9.900,00 KM odobreno Košarkaškom invalidskom klubu „Zmaj” Gradačac na ime nabavke sportskih invalidskih kolica za potrebe KIK „Zmaj” Gradačac, kao i 3.000 KM Udruženju građana pčelara „Maslačak” Sapna, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dani jabuke i pekmeza”, koja će biti održana u Sapni.