Za projekt održivog povratka u Srebreniku Vlada TK odobrila 10.000 KM

Vlada TK je na posljednjoj sjednici dala saglasnost na dvije odluke Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, a u vezi sa podrškom povratku prognanih osoba. Za sanaciju i rekonstrukciju lokalnog puta za povratničko naselje Mladovo – Općina Kladanj, Ministarstvo je UG „Srpsko građansko vijeće – pokret za ravnopravnost” Kladanj, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka, odobrilo 15.000,00 KM. Općini Srebrenik za mjesnu zajednicu Špionica Centar, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka – asfaltiranje puta u Bogdanovićima – III faza odobreno je 10.000,00 KM.
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2018. godinu”.