BiH dobija strategiju za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Ministarstva civilnih poslova o formiranju Radne grupe za izradu Strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za provedbu Strategije za primjenu novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara pozvalo je Vladu Republike Srpske i Agenciju za zaštitu ličnih podataka BiH da, u što kraćem roku, dostave prijedlog članova radne grupe iz Republike Srpske kako bi Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe bio upućen Vijeću ministara BiH na razmatranje i donošenje.