BiH uzima zajam od 180 miliona KM za Projekt Koridor Vc

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (Projekt Koridor Vc – Dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, u vrijednosti od 180 miliona eura. Projektom je planirana izgradnja dionice autoceste između Paprikuše i Nemile u dužini oko 5,1 km, tunela dužine oko 2 km (tunel Ivan) i dionice od 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.

Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2022. godine.

 

Zajam alociran na Federaciju BiH (JP Autoceste Federacije BiH) sastoji se iz dvije tranše, od kojih će prva u iznosu od 120 miliona eura biti na raspolaganju nakon što ugovor stupi na snagu, a druga naknadno. Rok otplate je 15 godina, uključujući četiri godine grejs perioda.

Prijedlog ugovora s osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora BiH.