Na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH u julu preko 450 000 nezaposlenih

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.07.2018. godine na evidencijama su prijavljene 450.392 nezaposlene osobe, što u odnosu na 30.06.2018. godine predstavlja povećanje za 2.321 osobu ili 0,52%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 250.178 ili 55,55% su žene.

Osobe koje traže zaposlenje sa evidencija nezaposlenih prema kvalifikacionoj strukturi u julu 2018. godine:

NKV   122.841 ili 27,27%

PKV    7.528 ili 1,67%

KV      144.378 ili 32,06%

VKV   2.056 ili 0,46%

NSS    1.114 ili 0,25%

SSS     126.436 ili 28,07%

VŠS    6.721 ili 1,49%

VSS    39.318 ili 8,73%

 

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa t