Nastava za đake od sada i u bolnici?

Od ove školske godine svi đaci koji se nalaze na liječenju u UKC-u Tuzla u bolničkoj postelji imat će priliku pohađati redovnu nastavu. Odluka je ovo Vlade TK i resornog kantonalnog ministarstva, kojom bi se djeci zbog bolesti odsutnoj sa nastave olakšalo savladavanje školskog gradiva. Da je riječ o velikom broju učenika koji se nalaze na bolničkom liječenju pokazuju i podaci u kojima se navodi da su u prethodnoj školskoj godini 73 učenika bila na liječenju u UKC-e Tuzla.

”Naravno da su ta djeca dok se nalaze u bolnici van nastave tako da u tom smislu je vrlo značajno da se primijeni praksa koja se primjenjuje u zemljama regije i naravno u EU to je organizacija nastavnog procesa  u okviru klinike,” Zlatan Muratović, ministar obrazovanja i nauke TK.

 Ta praksa podrazumijeva angažman stručne i kompetentne osobe, a Vlada je odlučila da to bude profesor razredne nastave iz JU Osnovna škola Brčanska Malta, koji će voditi kombinovano odjeljenje od prvog do petog razreda.

”U konsultacijama sa menadžmentom UKC-a i direktorom klinike za dječije bolesti Tuzla saznali smo da su već pripremili prostorije i mi možemo početi sa realizacijom ovog projekta,” zaključio je ministar Muratović.

Realizacija projekta će omogućiti đacima da uče i u bolnici te da se druže sa vršnjacima. Težnja Vlade TK je da sva djeca imaju jednaka prava, a jedno od temeljnih ljudskih prava upravo je pravo na obrazovanje. Također, doprinijet će i psihičkom i emocionalnom oporavku učenika, ali i lakšoj socijalizaciji djeteta prilikom povratka u školu. (RtV SLON)