Počinje edukacija za certificirane računovođe i ovlaštene revizore

FINconsult počinje sa edukacijom kandidata za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH, certificirani računovođa (CR) – 24. ciklus i ovlašteni revizor (OR) – 6 ciklus.

Početak edukacije i mjesta održavanja:

-8. Septembar u Tuzli, Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra

-9. Septembar 2018. u Sarajevu, ulica Asima Ferhatovića br. 2.

 

Cilj edukacije

  • Pripremiti kandidate za uspješno polaganje ispita i osposobiti za obavljanje poslova finansijsko-računovodstvene i revizijske profesije.

 

Višestruke koristi

  • Podizanje nivoa stručne kompetencije u obavljanju poslova finansijsko računovodstvene i revizijske profesije.
  • Značajno se povećavaju šanse za prolazak na ispitima. Prema zvaničnim podacima prolaznost na ispitima kandidata koji se educiraju u FINconsultu je preko 80%.
  • Smanjenje potrebe za isčitavanjem obimne literature predviđene Programom.
  • Podrška u polaganju ispita sve dok se ne polože.
  • Podrška u budućem radu kandidatima po završenom certificiranju.

 

U FINconsultu je do sada edukaciju za sticanje zvanja u finansijsko-računovodstvenoj profesiji u BiH uspješno završilo više od 1.200 osoba.