Potpisan Protokol u oblasti maloljetničkog prijestupništva TK

akon stravičnog napada na dječaka Denisa Mrnjavca u Sarajevu u kojem su mu nanešene teške povrede od kojih je i preminuo, bh. društvo se počelo ozbiljnije baviti problemom maloljetničkog prijestupništva. Da je to slučaj i u Tuzlanskom kantonu pokazuje potpisan Protokol između pet ministarstava i Biroa za ljudska prava Tuzla. Protokol je samo jedan u nizu aktivnosti koji su institucije u posljednjih deset godina provele sa ciljem sprečavanja pojave maloljetničke delikvencije, a razlog je bio, ističu, neinstitucionalno rješavanje problema.

”Kada smo se mi prvi put uključili 2005. godine kada smo radili analizu stanja maloljetničke delikvencije pokazala je da ne samo na području kantona nego i na području Federacije nedostaju ustanove resocijalizacije djece u sukobu sa zakonom. To je bio prvi korak naprijed,” kaže Elizabeta Lukačević, iz  Biroa za ljudska prava Tuzla.

Tada je udio krivičnih djela koji su maloljetnici počinili, kaže Lukačević iznosio 20% što je iznad evropskog prosjeka. Podaci Centra za socijalni rad Tuzla iz 2015. godini pokazuju da je razvoj više od 1400 djece ometen porodičnim prilikama dok je odgojno zanemarenih osoba 159, a 211 je odgojno zapuštene djece. Zbog svih ovih razloga institucije su se odlučile na strateško rješenje i planiranje aktivnosti – a to nam donosi upravo potpisani Protokol.

”Tuzlanski kanton je prvi kanton koji je potpisao ovaj Protokol. Osnovni cilj protokola je da se formalizuje i da se precizira djelovanje svih nadležnih organa kada je u pitanju postupanje sa djecom koja su u riziku i djecom koja su u kontaktu sa zakonom,” rekla je Sandra Memić, ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak TK

A to djelovanje podrazumijeva širok spektar aktivnosti koji će se provoditi. Od rane prevencije, edukacije u školama, seminara za roditelje, trening vještina rješavanja socijalnih problema sa djecom, obučavanje nastavnika, pa do programa za osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast kako bi u budućnosti procenat maloljetničke delikvencije bio sveden na minimum.

”Evropski prosjek je 12%  – uzima maloljetnička delikvencija toliki udjel. U Tuzlanskom kantonu je sada 10%. Čini nam se da još istrajnim radom na prevenciji pogotovo djeci u riziku možemo mnogo uraditi,”zaključuje Elizabeta Lukačević.

Taj istrajni rad se treba fokusirati na samu prevenciju maloljetničke delikvencije, ističu iz Biroa za ljudska prava. Unapređivanje socijalnih kompetencija, interpersonalnih odnosa i klime u školama je jedan od strateških ciljeva Protokola, a njegovo potpisivanje je samo prvi korak jer tek sada slijedi pravi posao – poručuju potpisnici Protokola o multisektorskom postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva u TK.

(RTV SLON)