Predstavnici Agencije za okoliš Kraljevine Švedske posjetili Srebrenik

Na inicijativu Aldina Hodžića, neovisnog konsultanta i projekt menadžera iz oblasti pripreme i analize grant sredstava, organiziran je sastanak predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora općine Srebrenik s Eminom Pašić, višim stručnim savjetnikom za oblast energetike i klimatskih promjena u Agenciji za okoliš Kraljevine Švedske. Osnovni cilj posjete je potencijalna saradnja firme ZININVEST d.o.o. Srebrenik sa partnerima iz Švedske u oblasti tehnologije toplotnih pumpi, ali i stvaranje uslova za saradnju i drugih zainteresiranih institucija i organizacija s područja općine Srebrenik sa švedskim partnerima. Prema riječima Aldina Hodžića, vanjskog saradnika firme ZININVEST d.o.o. Srebrenik za pripremu projektne aplikacije, saradnja ključnih lokalnih, ali i regionalnih stakeholder-a je preduslova za kreiranje adekvatne projektne aplikacije i za samu samoodrživost projekta. –„Trenutno radimo na pripremi potencijalne saradnje sa predstavnicima akdemske zajednice i privatnog sektora iz Švedske i Bosne i Hercegovine, a s ciljem unapređenja sistema toplotnih pumpi u kolektivnim zgradama koji trenutno realizira firma ZININVEST d.o.o. Srebrenik“, istakao je Hodžić.

Na sastanku u kabinetu načelnika općine Srebrenik prezentirani su projekti  iz oblasti energetske efikasnosti koji se realiziraju na području ove općine. Kako je istakao Adnan Bijelić, savjetnik načelnika općine Srebrenik, korištenje biomase za sisteme centralnog grijanja, utopljavanje objekata javnih institucija i objekata kolektivnog stanovanja, samo su neki od projekata koji su u cilju poboljšanja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije realizovani na području općine Srebrenik. Za izradu projektne dokumentacije u oblasti energetske efikasnosti , prema riječima Bijelića, općina Srebrenik je iz fondova Evropske unije do sada povukla sredstva u iznosu od 150.000 maraka

Imajući u vidu činjenicu da u Švedskoj živi veliki broj građana porijeklom iz BiH, na sastanku je predloženo i bratimljenje općine Srebrenik s jednom od općina iz Švedske.