Vlada FBiH donijela Uredbu o organizovanju specijalnih jedinica civilne zaštite

Federalna vlada je donijela Uredbu o organizovanju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite, koja utvrđuje zadatke, područje djelovanja, način popune ljudstvom i materijalno-tehničkim sredstvima, obučavanje i osposobljavanje, finansiranje i druga značajna pitanja za ove jedinice.

Specijalizirane jedinice će izvoditi složenije spasilačke intervencije koje zahtijevaju brzu i efikasnu akciju spašavanja života i zdravlja ljudi i materijalnih dobara u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja nisu dovoljne.

Ove jedinice bit će organizovane kao snage za potragu i spašavanje u ljetnim i zimskim uvjetima, iz ruševina, na i pod vodom, od radioloških, hemijskih i bioloških opasnosti, za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava, izvlačenje povrijeđenih ili poginulih iz minskih polja, ispumpavanje vode pumpama velikog kapaciteta, za prečišćavanje vode, za gašenje požara otvorenog prostora i za spašavanje i podršku iz zraka.

Organizovanje specijaliziranih jedinica Federalne uprave civilne zaštite će vršiti po fazama kada se stvore odgovarajući kadrovski i materijalni uvjeti, a jedinice za spašavanje i podršku iz zraka i njeno materijalno-tehničko opremanje i stavljanje u funkciju prema uvjetima i u rokovima koji odlukom utvrdi Vlada FBiH.

Specijalizirane jedinice predviđene su za djelovanje na cijeloj teritoriji FBiH u svim slučajevima kada organizovane snage zaštite i spašavanja općina, gradova i kantona nisu dovoljne da brzo i efikasno izvrše sve zadatke, a naročito kada prijeti neposredna opasnost od nastanka, ili kad je već nastala prirodna ili druga nesreća. Ove jedinice će biti angažovane u slučaju kada Vlada FBiH proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće na području FBiH. Izuzetno, mogu biti angažovane i prije proglašenja prirodne ili druge nesreće.