Vlada TK: Nastavljen pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas i Izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2018. godine.

„Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke budžeta TK za prvih šest mjeseci ove godine koji iznose preko 166.203.170,11 KM, u odnosu na izvršene rashode i izdatke u iznosu od 155.155.126,62 KM, možemo zaključiti da je budžet ZK u ovom izvještajnom periodu ostvario ukupan finansijski rezultat – suficit u iznosu od 11.048.043,49 KM“, izjavio je Miralem Nuhanović, ministar finansija TK.  

Ministar Nuhanović ističe da je suficin najvećim je dijelom rezultat povećanja poreskih prihoda. Naime, Indirektni porezi su ostvareni u iznosu za 7,75% većem nego što je to bio slučaj u istom periodu prošle godine, dok je porez na dobit preduzeća ostvaren u iznosu za 23,92% nego u prvom polugodištu 2017. godine. Istovremeno porez na dohodak je ostvaren u iznosu od 15,24%, više nego u periodu januar – juni prošle godine.

Iz Vlade podsjećaju da pomenuti rezultati iskazuju dalji pozitivan trend ukupnog stanja i likvidnosti budžeta, te da će Vlada i u drugoj polovici tekuće godine nastaviti sa stabilizacijom budžeta s jedne strane, ali i realizacijom razvojnih programa.