Vlada TK: Povećanje koeficjenta plata uposlenicima osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila tekstove sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plata radnika u osnovnim i srednjim školama, koji će potpisati Vlada Tuzlanskog kantona i predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Sporazumi su usklađeni sa zaključcima sa sastanka Pregovaračkog tima Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. Između ostalog, sporazumima se predviđa povećanje koeficijenta za obračun plata uposlenicima u osnovnim i srednjim školama za 6,5%, a primjena obračuna plata po ovom sporazumu će se izvršiti nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu sa primjenom novih koeficijenata počevši od 1. januara 2019. godine ili putem eventualne korekcije plata za period od 1. januara do donošenja Budžeta TK za 2019. godinu, saopšteno je iz Vlade TK.