Autoceste Federacije zadužit će se 100 miliona za izgradnju saobraćajnica

Autoceste Federacije zadužit će se putem Sarajevske berze za 100 miliona KM kako bi osigurale dodani novac za izgradnju saobraćajnica. Autoceste će u dvije aukcije krajem ove godine emitovati obveznice u ukupnoj vrijednosti od 100 miliona maraka.

Na aukciji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica.

Na prvoj aukciji bit će ponuđeno 700.000 obveznica vrijednosti od 100 KM, odnosno ukupne vrijednosti od 70 miliona maraka. Vrijeme upisa ovih dionica će biti od 3. do 21. decembra, a aukcija će biti uspješna ako se proda najmanje 60 posto obveznica.

Na drugoj aukciji će biti ponuđeno 300.000 obveznica po istoj cijeni, dakle ukupne vrijednosti 30 miliona maraka, s rokom dospijeća od 5 godina i kamatom od 3,5 posto.

Upis će trajati od 21. do 31. decembra, a također je uslov da se proda barem 60 posto obveznica.

Autoceste će na taj način steći dodatni izvor novca za izgradnju saobraćajnica, osim međunarodnih kredita.