Federaciju BiH u septembru posjetilo 118 hiljada turista

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u septembru 2018. godine u Federaciji BiH je boravilo 118.317 turista što je za devet posto više u odnosu na septembar 2017. godine, a u odnosu na august 2018. godine manje je za 19,1 posto.

Učešće domaćih turista u ukupnom broju dolazaka u septembru ove godine bilo je 17,2 posto, a stranih turista 82,8 posto.

Ukupan broj noćenja turista u septembru ove godine u FBiH iznosio je 225.135 što je za 5,1 posto više u odnosu na septembar 2017. godine, a u odnosu na august 2018. godine manje je za 33,4 posto.

Učešće domaćih turista u ukupnom broju noćenja bilo je 17,2 posto, a stranih turista 82,8 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,2 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Poljske (7,1 posto), Hrvatske (6,2 posto), Turske (5,4 posto), Italije (5,3 posto), i Slovenije (5,3 posto) što je ukupno 29,3 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 70,7 posto noćenja.