U Jasenici kod Srebrenika svečano puštena u saobraćaj dionica asfaltnog puta

U MZ Jasenica, naselju udaljenom oko 30 kilometara od gradskog centra Srebrenika održana je prigodna svečanost kojom je obilježen završetak radova na asfaltiranju još jedne dionice regionalnog puta Previle-Jasenica-Čelić. Svečanosti su, uz brojne mještane Jasenice, prisustvovali i najviši predstavnici kantonalnih i općinskih vlasti na čelu s premijerom Vlade TK Jakubom Suljkanovićem i općinskim načelnikom Nihadom Omerovićem. U sklopu ovog projekta asfaltirana je dionica puta od zaseoka Luka do centra Jasenice, u dužini od 750 metara. U ove radove uloženo je 450.000 maraka, a sredstva je osigurala Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Realizacijom ovog projekta obezbijeđena je kvalitetnija komunikacija mještana ovog udaljenog naselja sa susjednim Podorašjem, a samim tim i sa gradskim centrom Srebrenika. Istog dana delegacije Vlade Tuzlanskgo kantona i Općine Srebrenik prisustvovale su i svečanom obilježavanju otvaranja radova na rekonstrukciji i modernizaciji regionalnih putnih pravaca Srebrenik-Donnja Orahovica i Srebrenik-Gračanica.