Među više od 20.000 otkrivenih migranata više od 500 djece

0
14

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac posjetila je danas Unsko-sanski kanton i obišla lokacije na kojima su smješteni migranti, a u fokusu posjete bilo je pitanje zaštite prava djece kao najugroženije kategorije migranata.

Organiziran je sastanak s lokalnim čelnicima, predstavnicima institucija i organizacija uključenih u aktivnosti vezane za povećan priliv migranata i njihov tranzit kroz BiH kada je kao gorući problem istaknuto pitanje javnog zdravlja i sigurnosno pitanje.

Posebna zabrinutost iskazana je zbog loših uvjeta u Trnovi kampu i Borićima, odakle su izmještene sve porodice s djecom i djeca bez pratnje.

Prema podacima Službe za poslove sa strancima među više od 20.000 otkrivenih migranata evidentirano je više od 500 djece, dok je nedavno u bihaćkoj regiji otkriveno 66 djece bez pratnje roditelja smještenih u prihvatne centre Bira i hotel Sedra u Bihaću.

Trenutno je više od 190 djece smješteno u Sedri i Biri te 102 u Izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara, 19.313 migranata izrazilo je namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH, ali podneseno je 1.310 zahtjeva za azil među kojima 306 maloljetnika, a njih pet bez pratnje roditelja.

Na sastancima je naglašeno kako je potrebno omogućiti dodatne smještajne kapacitete, kao i registraciju migranata kako bi se došlo do preciznijih podataka i o najugroženijim kategorijama kao što su djeca.

Borovac je ukazala da postoji rizik da su ova djeca više od druge izložena prijetnji seksualnom iskorištavanju i trgovini ljudima, kao i drugim oblicima nasilja, izražavajući zahvalnost naročito zdravstvenim radnicima na doprinosu na terenu i pomoći koju pružaju naročito djeci migranata.

Problematika povećanog priliva i tranzita migranata nije problem samo USK nego cijele BiH, a s ciljem smanjenja pritiska na bihaćku regiju oko hiljadu migranata smješteno je u Salakovacu i Azilantskom centru u Delijašu, Imigracionom centru u Istočnom Sarajevu, kao i bivšoj kasarni Ušivak kod Sarajeva.

Istaknuto je i da sistem uspostavljen u Salakovcu može služiti kao dobar model za djelovanje ostalih centara, naročito onih u koje se smještaju ugrožene kategorije poput porodica s djecom, starih i iznemoglih osoba, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

U Salakovcu je pored uvjetnog smještaja i redovne ishrane na bazi tri obroka dnevno osigurana i primarna zdravstvena zaštita, vakcinacija 35 djece, organiziran neformalan vid obrazovanja kroz učenje jezika i kreiran kutak za djecu.

OSTAVITI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime