Milion KM za projekte u vojnoj industriji FBiH

Ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je ponovljeni javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije. Riječ je o iznosu od milon maraka.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika grant sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava namijenjenih za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna preduzeća iz oblasti namjenske industrije.

Pravo učešća imaju privatna preduzeća (preduzeća u kojem privatno/a lice/a ima/ju udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica), sa sjedištem u Federaciji BiH čija je primarna djelatnost iz oblasti namjenske industrije i koja zapošljavaju najmanje 10 zaposlenika. 

Cilj programa je stvoriti povoljnije poslovno i investicijsko okruženje kao i poboljšanje okvirnih uslova za poslovanje preduzeća čija je osnovna djelatnost proizvodnja i promet naoružanja i vojne opreme.

Očekivani efekti Programa su povećanje broja zaposlenih, rast indeksa industrijske proizvodnje za sektor namjenske industrije, primjena novih naprednih tehnologija i tehnoloških postupaka, infrastrukturno osposobljeni pogoni za pokretanje novih proizvodnih procesa, razvoj novih proizvoda, modernizacija proizvodnih procesa i poboljšanje opšteg privrednog stanja.

Program traje do utroška sredstava, a najkasnije do kraja fiskalne godine, a javni poziv je otvoren 15 dana.