Dopunsko obrazovanje djece u inostranstvu

Ministarstvo civilnih poslova, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će intenzivirati aktivnosti na unapređenju dopunskog obrazovanja djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inozemstvu.

Ministarstvo vanjskih poslova će  uspostaviti registar dopunskih škola u inozemstvu i o preuzetim aktivnostima izvijestiti Vijeće ministara BiH u narednih 60 dana.

Zaključeno je ovo nakon što je Vijeće ministara informirano o analizi troškova dopunskog obrazovanja djece bosanskohercegovačkih iseljenika u inozemstvu, koju je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova.

Analiza je pokazala da je dopunsko obrazovanje i učenje maternjeg jezika u inozemstvu različito organizirano od zemlje do zemlje, a trenutno bh. institucije ne posjeduju zbirne podatke o ukupnom broju dopunskih škola, broju učenika, niti troškovima finansiranja.

Prema analizi podataka pojedinačno pristiglih iz više evropskih i prekookeanskih zemalja učenje maternjeg jezika za djecu bh. porijekla najuređenije je u Austriji i Švedskoj. Međutim, i iz ovih, kao i drugih država uključenih u ovu analizu, zatraženo je intenzivnije uključivanje institucija BiH na unapređenju dopunskog obrazovanja i izučavanja maternjeg jezika. (RTV SLON)