Nacionalne manjine u BiH nemaju efektivan pristup svojim pravima

Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini ne uživaju efektivan pristup njihovim pravima, zaključuje se u najnovijem Izvještaju Savjetodavnog odbora Vijeća Europe objavljenom danas.

Navodeći da je primjetan određeni napredak u vezi sa pitanjima i pravima romske manjine u Bosni i Hercegovini, kao i sa potencijalnim uvođenjem integriranih škola, Savjetodavni odbor Vijeća Europe o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina zaključuje u svom novom mišljenju da nacionalne manjine u BiH još uvijek ne uživaju efektivan pristup njihovim pravima.

Ispitujući ostvareni napredak i predstavljajući preporuke na osnovu informacija koje su dostavile vlasti i na osnovu posjete BiH prošle godine, Odbor zaključuje da u zemlji koja je još uvijek duboko podijeljena između tri konstitutivna naroda, nacionalne manjine su i dalje institucionalno diskriminirane i nisu u mogućnosti u potpunosti učestvovati u političkim procesima u zemlji.

Uprkos presudi Europskog suda za ljudska prava, politička prava takozvanih “ostalih” građana da budu birani i da budu nositelji visokih javnih funkcija su i dalje onemogućena zbog nedostatka političke volje za izmjenu ustavnih i zakonskih odredbi.

Javni život u Bosni i Hercegovini i dalje biva obilježen segregacijom, pri čemu pripadnici konstitutivnih naroda koji žive izvan teritorije koja korespondira sa njihovom etničkom pripadnosti  također trpe diskriminaciju, a u nekim slučajevima nasilje i zlostavljanje.

Kako se navodi, politički lideri i druge javne ličnosti i dalje prave podjele, daju diskriminirajuće izjave i time pogoršavaju etničke podjele. Nakon što takve izjave ne nailaze na osudu nadležnih institucija, to nadalje stvara prostor za nekažnjivost.

BiH je uložila nedovoljno napora da se obezbijedi izučavanje jezika manjina. Ne postoje publikacije niti emisije na manjinskim jezicima, niti se ti jezici koriste u svakodnevnim kontaktima sa upravnim institucijama.

Iako je vidljivo da inicijative organizacija civilnog društva pokazuju da postoji volja za uvođenjem integriranih škola, eksperti Vijeća Europe nisu uočili dovoljan napredak kada se radi o iskorjenjivanju segregacije u obrazovanju.