Početkom 2019. godine prosječna plaća u BiH mogla bi preći granicu od 900 KM

Porast plaće na 900 KM može se očekivati samo ukoliko prosječna neto plaća u 2018. godini nastavi rasti kako je rasla u periodu od januara do septembra ove godine.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna plaća u januaru 2018. godine iznosila je 870 KM i za sedam mjeseci porasla je za 18 KM. Naime, zvanični podaci državnih institucija pokazuju kako je prosječna isplaćena neto plaća u septembru iznosila 888 KM.

Tokom svih mjeseci u 2018. godini, osim u aprilu, prosječna neto plaća u BiH je rasla. Tako je u januaru prosječna plaća iznosila 870 KM, u februaru 849 KM, u martu 869 KM, u aprilu 863 KM, u maju 881 KM, u junu 872 KM, a u julu 878 KM.

Ako se nastavi ovakav trend rasta prosječnih plaća u BiH, već u prvom kvartalu 2019. godine prosječna plaća u našoj zemlji mogla bi iznositi i 900 KM. (KLIX)