Potpisan Aneks kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u TK

Ministar obrazovanja i nauke TK i predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja danas su potpisali tekst Aneksa kolektivnog ugovora za djelatnost osnovog i srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Aneksom ugovora predviđeno je povećanje minimalne plate sa 432 KM na 460 KM, puna plata za porodiljsko odsustvo i donošenje Uredbe o napredovanju vannastavnog osoblja.

Vlada TK i sindikati obrazovanja socijalni dijalog započeli su prije godinu dana kada je potpisan sporazum o povećanju osnovice, a nastavljeni su u septembru potpisivanjem sporazuma o povećanju koeficijenata za obračun plaće, da bi bili kompletirani današnjim potpisivanjem Aneksa ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u TK.

„Tom prilikom mi smo dgovorili jedan paket, a to je da potpišemo i Aneks kolektivnog ugovora o povećanju minimalne plate sa 432 marke na 460, puna plata za porodiljesko odsustvo i donošenje Uredbe o napredovanju nastavnog osoblja“, izjavio je Sumedin Kulović, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja TK.  

Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK kaže da su pregovori Vlade i sindikata urodili plodom.

„Sve ovo što smo nabrojali je nešto što se nije dešavalo u zadnjih deset godina. Prema tome, mi se radujemo da smo počeli pričati o povećanjima primanja, o povećanjima plaća, o nekim pozitivnim stvarima, jer definitivno nam ta priča treba“, kazao je Terzić.

U Ministartvu obrazovanja i nauke TK posebno bitnim smatraju odredbu Aneksa koja se odnosi na povećanje naknada za porodilje prema kojoj će zaposlenice u institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja tokom porodiljskog odsustva primati puni iznos plaće, baš kao i državne službenice. Ističu da su u saradnji sa Vladom TK u ovoj godini u kapitalne investicije u obrazovaju uložili oko 3,5 miliona KM čime se želi popraviti trenutno stanje u ovoj oblasti.   (RTV SLON)