Sjednica Vlade TK – Utvrđeni kriteriji za sufinansiranje prijevoza učenika

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je sufinansiranje troškova linijskog i vanlinijskog prijevoza učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona koji stanuju na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, a nisu obuhvaćeni subvencijama po drugim propisima i općim aktima, odnosno sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona na udaljenosti većoj od dva kilometra od najbliže škole, koju pohađaju, kao najbližu, osnovnu školu na području drugog kantona. Sufinansiranje iznosi 50% mjesečne karte u linijskom prijevozu, odnosno 50% iznosa utvrđenog pismenim ugovorom između prijevoznika i korisnika usluga prijevoza u vanlinijskom prijevozu.

Vlada TK je donijela i odluke o izmjenama odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće državnih službenika i namještenika u organima državne službe Tuzlanskog kantona. Riječ je o provođenju u djelo dogovora postignutog sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Odlukama se realizira prethodni dogovor Vlade i Sindikata da se državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Tuzlanskog kantona, kroz povećanje koeficijenata za utvrđivanje plaća, poveća plaća u iznosu od 6,5 %. Primjena novog obračuna plaća uslijedit će nakon usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, počev od 01.01.2019. godine ili putem eventualne korekcije plaća za period od 01.01.2019. godine do donošenja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu.

U cilju izjednačavanja materijalnih prava uposlenika u ustanovama kulture sa uposlenicima u oblastima obrazovanja i državne službe, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osnovama i mjerilima za utvrđivanje plaća i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti kulture. Ovim izmjenama koeficijenti za obračun plaća uposlenicima u ustanovama kulture povećani su za ranije dogovorenih 6,5%, najniža plaća u ustanovama kulture iznosit će 460,00 KM umjesto dosadašnje 432,00 KM, a propisana je i obaveza ustanove kulture da za vrijeme porodiljskog dopusta radniku isplaćuje razliku do visine pune plaće.