Na 43. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja je održana u petak 23. novembra zaključeno je da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o pravima nacionalnih manjina u BiH, posebno u oblastima predstavljanja i zastupanja nacionalnih manjina, identifikacije prava pripadnika nacionalih manjina, kao i finansiranja nacionalnih manjina. Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana u Tuzli, prethodno je razmatrano mišljenje prof. dr. Reinera Hofmanna o Zakonu o pravima nacionalnih manjina u BiH. Cilj tog mišljenja jeste da se pronađu najbolja rješenja i najprikladnije prakse u BiH za neka od pitanja koja su navedena kao problematična u provođenju važećeg Zakona. S tim u vezi, prof. Hofmann dao je mišljenje na postojeće zakonsko rješenje o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama u BiH, te u njemu naveo i uporednu analizu regionalnog pravnog okvira koji se bavi zaštitom nacionalnih manjina. Primljen je k znanju dopis Vijeća nacionalnih manjina BiH, koji će biti upućen Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), Domu naroda PSBiH i Zajedničkoj komisiji za ljudska prava PSBiH. U dopisu se apelira na poslanike i delegate u PSBiH da, u mandatnom periodu 2018. – 2022., isprave uočene propuste koji se odnose na prava nacionalnih manjina, pokažu više razumijevanja za probleme s kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina u BiH, te ostvare bolju i aktivniju saradnju sa Vijećem nacionalnih manjina BiH.

 

Na 43. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine koja je održana u petak 23. novembra zaključeno je da je potrebno pristupiti izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o pravima nacionalnih manjina u BiH, posebno u oblastima predstavljanja i zastupanja nacionalnih manjina, identifikacije prava pripadnika nacionalih manjina, kao i finansiranja nacionalnih manjina.

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH, koja je održana u Tuzli, prethodno je razmatrano mišljenje prof. dr. Reinera Hofmanna o Zakonu o pravima nacionalnih manjina u BiH. Cilj tog mišljenja jeste da se pronađu najbolja rješenja i najprikladnije prakse u BiH za neka od pitanja koja su navedena kao problematična u provođenju važećeg Zakona. S tim u vezi, prof. Hofmann dao je mišljenje na postojeće zakonsko rješenje o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim manjinama u BiH, te u njemu naveo i uporednu analizu regionalnog pravnog okvira koji se bavi zaštitom nacionalnih manjina.

Primljen je k znanju dopis Vijeća nacionalnih manjina BiH, koji će biti upućen Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), Domu naroda PSBiH i Zajedničkoj komisiji za ljudska prava PSBiH. U dopisu se apelira na poslanike i delegate u PSBiH da, u mandatnom periodu 2018. – 2022., isprave uočene propuste koji se odnose na prava nacionalnih manjina, pokažu više razumijevanja za probleme s kojima se susreću pripadnici nacionalnih manjina u BiH, te ostvare bolju i aktivniju saradnju sa Vijećem nacionalnih manjina BiH.