Kantonalna uprava CZ TK – Vatrogasci imali pune ruke posla

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice osim nekoliko tehničkih i jednog kontejnera, imale su osam intervencija na gašenju požara i to:

– PVJ Lukavac je imala tri intervencije na gašenju požara i to:

– požar na niskom rastinju i šumi u naselju Grič- Gornja Orahovica,

– požar na šumi u naselju Babice,

– požar na smeću u naselju Puračić.

– PVJ Kalesija je imala intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju u Gornjoj Kalesiji,

– PVJ Gračanica je imala intervenciju na gašenju požara na šumi u naselju Miričina.

– PVB Tuzla je imala tri intervencije na gašenju požara niskog rastinja na lokacijama kop na Šićkom, G.Dragunja i Studentski kampus.

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

 Vodostaj na HA Modrac                                    

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 196,34 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je identičan. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 1 m3/s.

 Kvalitet zraka na području TK-a

Prema izvještaju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK kvalitet zraka za dan 12.11.2018. godine ne može se ocijeniti na lokalitetima Skver, Mobilna: Kalesija.

Kvalitet zraka za dan 12.11.2018 godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice.

 NUS

Federalni tim Civilne zaštite Tuzla „A“ je  davao  potporu učesnicima  “Marša mira Potočari – Vukovar 2018” .

Federalni tim Civilne zaštite Tuzla „B“ je obavljao poslove deminiranja na području općine Konjic.