Kantonalna uprava CZ TK – Vatrogasci ugasili dva požara

Prema izvještajima operativnih centara civilne zaštite sa područja Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata vatrogasne jedinice su, osim nekoliko tehničkih, imale i dvije intervencije na gašenju požara i to na području grada Tuzla gdje je u ulici Bosne Srebrene gorjela elektro instalacija na privatnom stambenom objektu i na području općine Živinice gdje je u ulici Alije Izetbegovića 17 gorio privatni stambeni objekat i pomoćna zgrada. Požari su lokalizirani i ugašeni.

 

Vodostaj na HA Modrac                                        

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 196,32 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 1 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 1,0 m3/s.

 

Kvalitet zraka

Prema izvejštaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 21.11.2018. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac i Živinice dok se na lokalitetu Mobilna: Banovići nije mogao ocijeniti.

 

Stanje na putevima

M – 18 Olovo – Kladanj (Karaula) Zbog izvođenja neophodnih radova na prevoju Karaula saobraća se novoizgrađenom obilaznicom u neposrednoj blizini.

R – 458 Lopare – Čelić, Zbog pojave klizišta u rejonu Čelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R – 469 Banovići – Živinice Zbog sanacionih radova na dionici Oskova – Živinice, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.