Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedinjenih naroda od 17. decembra 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja i poštovanja prema sestrama Mirabel, koje je 25. novembra 1960. godine u Dominikanskoj Republici naredio ubiti diktator Rafael Trujillo zbog njihovih aktivnosti i borbe za demokratiju i pravdu, te svim onim ženama koje su svoj rad posvetile borbi za ljudska prava,  za dostojanstvo svakog ljudskog bića.

Temeljne postavke o ljudskim pravima garantuju svim osobama pravo na zaštitu od svih oblika nasilja. Međutim, nasilno ponašanje je jedan od sve prisutnijih problema društva u cjelini. Svaki događaj nasilja predstavlja atak na drugu osobu, njezina prava i integritet.

Relevantni statistički podaci ukazuju na činjenicu da su žene najčešće žrtve nasilja, da je nasilje nad ženama rezultat neuravnotežene podjele moći između muškaraca i žena, te da vodi ozbiljnoj diskriminaciji žena unutar društva i porodice. Najteže posljedice proživljenog nasilja vidljive su u slučajevima međugeneracijskog prijenosa nasilničkog ponašanja gdje čitave porodice generacijama žive u nasilju, žrtva postaje počinitelj, a dijete uči negativne obrasce ponašanja.

Cilj obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama je osvještavanje i senzibiliziranje javnosti o činjenici da se nasilje ne događa nekome drugome, već da je prisutno u našoj neposrednoj blizini, ali se nažalost prijavljuje u malom broju slučajeva.

Stoga je potrebno jačati odlučnost žena da proživljeno nasilje prijavljuju u nastojanju da se može bitno buduće nasilje spriječi, a već počinjeno nasilje sankcionira na odgovarajući način.