U nedjelju nova isključenja u užem dijelu Srebrenika

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom dana 18.11.2018. godine (nedelja) na području Općine Srebrenik:

– uulicama: Teritorijalne odbrane 92, dio ulice Bosanskih branilaca, dio ulice Vahida Ibrića i ulica Ivana Markovića Irca u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

– dioulice 21 Srebreničke Brigade i diouliceBosanskihBranilaca u vremenu od 11:00 do 13:00 sati.

– diouliceBosanskihBranilaca u vremenu od 13:00 do 15:00  sati.