U nedjelju i ponedjeljak bez struje dijelovi općine Srebrenik

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 04.11.2018. godine (nedelja) na području

Općine Srebrenik:

– u ulicama: Safet Bega Bašagića, Mushina Rizvića i 21.Divizije  u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama:  Bosanskih Branilaca, 21.Srebreničke Brigade, Kulina Bana, Zlatnih Ljiljana, 1.Marta, Radnička, Mije Gudeljevića, Varoških Polja, Šetalište, Alije Izetbegovića, Srebreni Grad, 211.Oslobodilačke Brigade, 21.Novembra, Maka Dizdara, Maršala Tita, 9.Septembra, Kiseljačka, Tuzlanskog Odreda, Magistralni Put, Hasana Kikića, Hazima Vikala, Rukiba Sinanovića, Bajazita Kešetovića, Nadžada Šečića i Huseina Kapetana Gradaščevića u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Grabovci, Luka, Rapatnica, Badžići, Donji Moranjci, Uroža, Šahmeri, Behrami, Dedići, Padališta, Cage i Duboki Potok škola  u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Šehovina, Avdići,Ferizovići, Kosica Šestići i Lušnica u vremenu od  13:00 do 15:00 sati.

Dana 05.11.2018. godine (ponedeljak) na području:

  1. Općine Srebrenik:

– u naseljima: Bjelići i Šerifovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Grabovci, Sjeće, Buljubašići, Kiseljak i Markuše u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u naseljima: Babunovići, Salihbašići, Murati, Sladna Kovačevići, Vikale, Sladna Hodžići, Gulami, Sladna Dom, Sladna izbjegličko naselje, Omerbašići, Sladna sušnica, Sladna Skopljaci i Ibrići u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u naseljima: Srebrenik Centar, Donji Srebrenik, Gornji Srebrenik, Sofići, Polje, Ćojluk, Ravnuše i  vikend naselje na Majevici u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.