Nedostatak kvalifikovanih kadrova sve izraženiji problem u industriji

U Privrednoj komori Federacije BiH (PKFBiH) jučer je održana izborna Skupština Udruženja metalske i elektro industrije (UMEI) i Info dan metalaca 2018. tokom kojih je istaknuto da je nedostatak kvalifikovane radne snage sve izraženiji problem u metalskoj, ali i drugim industrijskim granama.

Potpredsjednik PKFBiH Mirsad Jašarspahić je izjavio da se Info dan metalaca održava po treći put, uzimajući u obzir da metalskoj industriji u BiH dugi niz godina pripada status najznačajnije grane industrije, a posljednjih godina bilježi evidentan rast proizvodnje i izvoza.

“Predstavnici kompanija metalske i elektroindustrije razgovaraju o potencijalima, ali i izazovima u ovom sektoru. Radi se o velikoj industrijskoj grani u kojoj postoji nekoliko značajnih  i prosperitetnih grupacija, kao što je automobilska i namjenska industrija, a koje kroz ovakva udruženja jačaju”, dodao je Jašarspahić.

Jedan od problema sa kojim se suočavaju je nedostatak kvalifikovane radne snage.

“Neki od osnovnih zadataka Komore odnose se na promociju rada kompanija, uvezivanje sa partnerima na postojećim i novim tržištima, te aktivnosti s ciljem olakšavanja poslovanje privrednih subjekata da bi oni mogli da povise plate radnicima koji su im potrebni”, naveo je Jašarspahić.