Održana 26. sjednica OV Srebrenik

Budžetska problematika, desetočasovno zasijedanje, brojne replike, opširna vijećnička rasprava te formirnaje nove većine u Općinskom vijeću, karakterisitke su 26. sjednice Općinskog vijeća Srebrenik.  Prema očekivanom, izvještaji o izvršenju budžeta općine Srebrenik za za prvih šest i proteklih devet mjeseci tekuće godine s troškovima tekuće budžetske rezerve izazvali su i najveću vijećničku raspravu. I dok su klubovi vijećnika, ostalih stranaka, uglavnom, bili rezevisani po pitanju diskusije o ovim tačkama dnevnog reda, najveće primjedbe po ovim dokumentima iznosili su predstavnici Kluba vijećnika SDA. U svojim diskusijama iznijeli su primjedbe da je u pomenutom izvještajnom periodu vrlo malo sredstava usmjereno u kapitalne izdatke, da se malo ulagalo u infrastrukturu, da je budžet više potrošačkog, a gotovo nikako socijalnog i razvojnog karaktera, da se dobrim dijelom troši na izdatke uposlenika u općinskim organima uprave te da je vrlo malo sredstava na općinu Srebrenik pristiglo u smislu transfera s viših nivoa vlasti i drugih izvora finansiranja. U obrazlaganju ovih dokumenata načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović naglasio je da se do kraja ove godine na području općine Srebrneik očekuju ukupna ulaganja u iznosu od 18 miliona maraka za različite projekte, od čega se s viših nivoa vlasti očekuju sredstva u iznosu od 11,56 miliona maraka. Inače, budžet općine Srebrenik za period januar-septembar ove godine u prihodovnoj strani realiziran je u iznosu od 8.180.667,05 KM, a u rashoddovnoj strani u iznosu od 6.579.359 maraka, uz ostvareni suficit u iznosu od 1.601.308,05 maraka. Tek nakon opsežne rasprave izvještaji o izvršenju budžeta  za prvih šest i devet mjeseci ove kalendarske godine usvojeni su većinom glasova, a podršku ovim izvještajaima nisu dali vijećnici SDA. Na sjednici je usvojen i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu općine Srebrenik za 2018. godinu, takozvani rebalans budžeta, u ukupnom iznosu od 15.195.000 maraka. Kako je rečeno, razlozi za izmjene i dopune ovogodišnjeg općinskog budžeta su ostvareni novi prihodi i primici s viših nivoa vlasti i potrebe za preraspodjelom pojedinih budžetskih stavki. Općinsko vijeće Srebrenik na današnjoj sjednici razmatralo je i Nacrt odluke o budžetu općine Srebrenik za 2019. godinu koji je planiran u iznosu od 12.665.000 KM. Na današnjoj sjednici obavljena je rasprava i o nacrtima Programa izgradnje infrastrukture za narednu kalendarsku godinu, Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta, kao i Programu obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za narednu kalendarsku godinu.

26. Sjednica opcinskog vijeca Srebrenik

U Srebreniku je odrzana 26. po redu sjednica Opcinskog vijeca cijim dnevnim redom je dominirala budzetska problematika.Rasprava o najznacajnijim dokumentima donijela je gotovo desetocasovnu raspravu a iskristalisala je i novu vecinu okupljenu oko opcinskog nacelnika. Nacelnik opcine Nihad Omerovic najavio je da do kraja ove godine opcinu Srebrenik ocekuju infrastrukturna ulaganja od oko 18 miliona KM.

Gepostet von Radio Srebrenik 90,8 i 103 FM am Donnerstag, 22. November 2018