U ponedjeljak dijelovi Srebrenika bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom
energijom Dana 12.11.2018. godine (ponedeljak) na području Općine Srebrenik:
– u naselju Ćehaje u vremenu od 09:00 do 10:30 sati,
– u dijelu ulice Benjamina Hogića Benka i dio ulice Majevička u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,
– u naselju Špionica u vremenu od 11:00 do 12:30 sati