Ponovo prekinuta 26.sjednica Općinskog vijeća Srebrenik

Ni nakon današnjeg nastavka 26.sjednica Općinskog vijeća u Srebreniku nije okončana. Od preostalih pet tačaka dnevnog reda koje su bile predviđene za razmatranje niti jedna nije usvojena. Rasprava je obavljena o  Nacrtu Programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2019.godinu, ali i ovaj dokument nije usvojen , jer nije dobio potrebnu vijećničku većinu. Najveća diskusija prema očekivanju vođena je o Nacrtu Odluke o jedinstvenim kriterijumima za raspodjelu sredstava obezbijeđenih u Budžetu Općine Srebrenik za finansiranje boračkih udruženja. Nakon više od tročasovne rasprave različitih vijećničkih stavova, mišljenja predstavnika boračkih udruženja i brojnih pauza za usaglašavanje stavova, nastavak  26.sjednice Općinskog vijeća Srebrenik je prekinut zbog nedostatka kvoruma obzirom nakon posljednje pauze na sjednici nisu bili prisutni članovi klubova vijećnika SZBiH, BPS-a i LDS-a. Novi termin ovog vijećničkog zasijedanja biće naknadno utvrđen.