U prošloj godini za rekonstrukciju škola u TK izdvojeno 6,2 miliona KM

Čak 6,2 miliona maraka uloženo je u prošloj godini u adaptaciju i rekonstrukciju nekoliko osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. Ova cifra predstavlja značajno povećanje u odnosu na školsku 2016/2017. godinu za više od tri miliona KM.

„Mi se prvi put susrećemo sa ovako velikim ulaganjima u osnovno i srednje obrazovanje. Svakako da su ovo sredstva koja su uspjela obezbijediti puno kvalitetnije uvjete rada i kad se radi u školama gdje je zamijenjena stolarija, krov, popravljene ili adaptirane fiskulturne sale, zatim je nabavljen novi namještaj, određen broj učila i ostalog.“ – kazala je Mersija Jahić, pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku TK.

Iako je u prošloj školskoj godini zabilježen pad broja učenika u osnovnim i srednjim školama, s druge strane je u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu evidentirano povećanje broja djece.

„Kad posmatramo pokazatelje iz prethodne godine možemo kazati da je više djece obuhvaćeno predškolskim odgojom i obrazovanjem, tačnije 656 djece više, što predstavlja značajan broj djece koja su pohađala predškolski odgoj i obrazovanje u odnosu na prethodnih i 10 godina.“ – dodaje Jahić.

Prošla školska godina može se izdvojiti i kao jedna od uspješnijih kada su u pitanju rezultati Eksterne mature. Ovom vidu provjere znanja pristupilo je 4136 učenika, a prosječan rezultat u odnosu na godinu prije povećan je za 1,45 posto.

„Mogu reći da smo cijelim procesom izuzetno zadovoljni. Bilo je svega osam prigovora na više od 4000 učenika, a od toga smo usvojili pet prigovora koji su bili tehničke prirode. Ono što je bitno spomenuti je da je čitav proces automatiziran već zadnje tri godine, gdje oni koji ispravljaju nikakve doticaje nemaju sa samim testovima, nego se skeniraju svi rezultati. Imamo četiri vrste pitanja i tako smo smanjili onaj vid prepisivanja koji je mogao biti prisutan na maturi.“ – kazao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Tuzlanski kanton je i prvi u BiH koji je svim učenicima omogućio opciju izbora jezika i pisma na kojem oni žele polagati eksternu maturu, a u prošloj godini dijelovi ovog testa su bili i na engleskom, zbog učenika Međunarodne škole koji nastavu pohađaju na ovom jeziku. Iz resornog ministarstva, ali i Pedagoškog zavoda TK, najvili su i nova ulaganja u dodatnu modernizaciju Eksterne mature.