Usvojen državni Pravilnik o dopuštenim kontaminantima u hrani

Vijeće ministara BiH je donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, koji je predložila Agencija za sigurnost hrane BiH, kako bi bio osiguran visok stepen zaštite zdravlja i interesa potrošača.

Izmjene i dopune Pravilnika su i u interesu zaštite proizvođača, jer će poštivanjem propisa usklađenih sa evropskim i međunarodnim standardima biti konkurentniji na tržištu.

Ovim pravilnikom preuzete su određene odredbe iz više uredbi Komisije (EU) 2015/1137, 2017/1237 i  2018/290 u pogledu najveće dopuštene količine okratoksina A u začinima Capsicum spp; te cijanovodične kiseline u neprerađenim jezgrama marelice;  glicidil estera masnih kiselina u biljnim uljima i masti, početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad, kao i hrani za posebne medicinske potrebe za dojenčad i malu djecu.