Vijeće ministara: U BiH ima više od 90 hiljada raseljenih osoba

Vijeće ministara BiH je usvojilo Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2017. godinu te donijelo odgovarajuće zaključke kako bi se ovaj proces završio.  

Tokom 2017. godine obnovljene su 902 stambene jedinice i implementirano je 378 projekata pomoći u obnovi komunalne i socijalne infrastrukture na prostorima gdje žive raseljene osobe i povratnici. Ukupna finansijska sredstva realizirana u 2017. godini iznose 23.353.018 KM. Broj obnovljenih stambenih jedinica u prošloj godini je povećan za 5,7% u odnosu na izvještaj iz 2016. godine.

Za projekte elektrifikacije stambenih jedinica raseljenih osoba i povratnika u periodu od 2009. do 2017. godine, uloženo je oko 15.750.000 KM u više od 60 općina u BiH za oko 2.300 stambenih jedinica ili korisnika.

Započela je realizacija projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEB II”, kojim je predviđeno zatvaranje 121 kolektivnog centra. U toku je izgradnja pet zgrada u okviru kojih će biti osigurano 128 stambenih jedinica.

Prema Izvještaju, izvan Bosne i Hercegovine je 17.694 građana sa statusom  izbjeglica, a u Bosni i Hercegovini je 32.145 raseljenih porodica, odnosno 96.830 raseljenih osoba.

U odnosu na Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije za provođenje Aneksa VII iz 2016. godine, broj raseljenih osoba smanjio se za 1.744 osobe, a smanjen je i broj bh. izbjeglica iz zemalja regiona.

Do sada je evidentirano oko 1.061.000 povrataka u Bosnu i Hercegovinu, od čega se oko 611.000 ili 58% odnosi na povratak raseljenih osoba, a oko 450.000 ili 42% na povratak izbjeglica.