Danas je Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Svake godine 1. decembra obilježava se Svjetski dan borbe protiv AIDS-a.

Toga dana, godinama unazad, usmjerava se pažnja svih stanovnika Zemlje prema AIDS-u kao vodećoj globalnoj prijetnji. Od tada pa do danas ovom kampanjom obuhvaćene su različite teme i ciljne skupine ljudi, a Svjetski dan borbe protiv AIDS-a se obilježava u gotovo svim državama svijeta.

Cilj obilježavanja je podizanje svijesti zajednice o HIV infekciji, uključujući podršku i razumijevanje za oboljele od AIDS-a i članove njihovih porodica, te potrebu razvijanja obrazovnih i preventivnih inicijativa.

Jedan od načina solidalisanja s ljudima inficiranim i oboljelim od AIDS-a je isticanje crvene vrpce.