Dijelovi Srebrenika u petak bez struje

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom
energijom dana 07.12.2018. godine (petak) na području Općine Srebrenik u naseljima: Salihbašići,
Murati, Hodžići, Vikali, Gulami, Hrvati, Ibrići, Skopljaci, Panđurište, Omerbašići, Pirage, Sladna dom,
Ahmići i Kovačevići u vremenu od 09:00 do 12:00 sat