Podrška za projekte javno-privatnog partnerstva u Srebreniku i TK

Za projekte javno-privatnog partnerstva u šest lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu planirana su sredstva od 100 hiljada KM. Ugovori sa predstavnicima općina i Grada Tuzla potpisani su danas.

Općina Srebrenik dobila je sredstva za pripremu dokumentacije dva projekta. Izgradnja sportsko-rekreativnog centra prvi je projekat za koji će se pripremati projektna dokumentacija i tražiti potencijalni partneri za njegovu realizaciju.

”Tu je i projekat izgradnje doma za stare i iznemogle, neposredno u blizini grada Srebrenika koji je zamišljen 80-tih ili 90-tih godina, evo dočekao je 2018. godinu da se napokon uradi projektna dokumentacija i da se ponudi privatnom kapitalu”, kaže Adnan Bjelić, savjetnik načelnika za privredni razvoj Općine Srebrenik.

Lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu za projekte javno-privatnog partnerstva odobrena su sredstva od 100 hiljada KM, koja će općine i Grad Tuzla utrošiti za pripremu projektne dokumentacije. Javnim pozivom za dodjelu grant sredstava predviđeno je da lokalne zajednice osiguraju 50 posto novca, a 50 posto osigurala je Vlada TK. Novac će dobiti pet općina i Grad Tuzla za sedam projekata. Uglavnom se radi o projektima komunalne infrastrukture, izgradnje sportskih i drugih objekata, a za koje će se tražiti privatni partneri koji će učestvovati u njihovoj realizaciji. Ovi projekti sadržani su i u Zbirnom pregledu potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva 2018-2020. godina koji su vrijedni oko 340 miliona KM. Novac za projektnu dokumentaciju, kako navode iz resornog ministarstva samo je početak ovog investicionog ciklusa.

”Očekujemo početak ovog posla i cijenimo da je ovo način kako angažovati domaći i inostrani kapital u dugoročnom smislu, da bismo dobili bolje usluge i bolji život građana”, navodi Osman Puškar, ministar privrede TK.