Prihvaćena lokacija Vučjak za izgradnju privremenog prihvatnog centra za migrante

Operativni štab za pitanja migracija u BiH prihvatio je prijedlog nove lokacije za izgradnju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata na području Unsko-sanskog kantona.

Na jučerašnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, prihvaćen je prijedlog Grada Bihaća da novi prihvatni centar bude na lokalitetu Vučjak, koji se nalazi osam kilometara od gradske zone.

Stavljanjem u funkciju novog migrantskog centra, bit će izmješteni prihvatni centri Bira i Miral. Naglašeno je da je zbog činjenice da se ova dva centra nalaze u gusto naseljenim mjestima, situacija izuzetno teška i da je ugroženo normalno funkcionisanje grada. 

Zaključeno je da se od Delegacije Evropske unije, čiji predstavnici su učestvovali na jučerašnjem sastanku, zatraži da se u što kraćem roku izjasne o ovom projektu i finansiranju uređenja lokacije, dovođenja infrastrukture i postavljanja kontejnera za smještaj migranata.

Sastanku je prisustvovala i delegacija USK, predvođena premijerom Mustafom Ružnićem te gradonačelnikom Bihaća Šuhretom Fazlićem.  

M.O.