Porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2019. uplatili 2.199.047.453 KM direktnih poreza,doprinosa, taksi i naknada

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – maj 2019.godine uplatili 2.199.047.453 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

U strukturi direktnih poreza za period januar – maj 2019. naplaćeno je: Porez na dobit naplaćen je u iznosu od 186.115.008 KM, a za mjesec maj 31.467.247 KM; porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 48.794.210 KM, a za mjesec maj 9.127.270 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 267.380 KM, a za mjesec maj 60.083 KM; porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 175.386.513 KM, a za mjesec maj 35.197.656 KM; naknade i takse naplaćene su u iznosu od 179.506.405 KM, a za mjesec maj 29.886.594 KM;

U periodu januar – maj 2019.godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnomiznosu od 1.491.165.173 KM, a za mjesec maj 300.308.736 KM.U strukturi doprinosi za period januar – maj 2019. naplaćeno je: doprinosi za PIO/MIO naplaćeni su u iznosu od 831.290.212 KM, a za mjesec maj 166.372.440 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje naplaćeni su u iznosu od 590.859.790 KM, a za mjesec maj 120.025.557 KM; doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti naplaćeni su u iznosu od 69.015.171 KM, a u mjesecu maju 13.910.739 KM. Broj zaposlenih u Federaciji BiH Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplatedoprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika nadan 31. 5. 2019.godine je 533.751 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

MC