Asfaltirana dionica puta Srebrenik-Bukva-Gračanica

Radnici firme ROADING iz Gračanice uspješno su okončali radove na obnovi još jedne dionice regionalnog puta Srebrenik-Bukva-Gračanica. Prema riječima Mevlide Hajdarević, koordinatora projekta u Direkciji regionalnih cesta TK, u sklopu ovog projekta temeljito je rekonstruisana  podloga i postavljena dva sloja novog asfalta na dionici puta od skretanja za Ibriće u dužini od 1.200 metara. U ove radove uloženo je blizu oko 890.000 maraka, a sredstva je osigurala Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Završetkom ovih radova u potpunosti je zaokružen višegodišnji projekat temeljite rekonstrukcije i postavljanja dva sloja novog asfalta na kompletnoj dionici regionalnog puta od Srebrenika do naselja Bukva na teritoriji Gračanice. Time je značajno skraćeno vrijeme putovanja između dva susjedna grada frekventnom dionicom regionalnog puta kojom dnevno prolazi preko 7.000 vozila.

M.O.